• Superinfo od sada i na internetu! Iskoristite nove, savremene metode za oglašavanje! Vaša informacija će stići do kupca i u štampanom i u elektronskom formatu. Oglasi, reklame, nekretnine, mali oglasi. Najefikasniji način da za iste pare dobijete VIŠESTRUKU i neprekidnu reklamu.
  • Nezavisni informativni dvonedeljnik . Štampani format izlazi i u Gornjem Bregu, Keviju, Tornjošu. Tiraž: 8.000
Mali oglasi
Web oglasi

O nama

Poštovani posetioci i budući partneri!

Senćanski Superinfo postoji od 2005.godine i namenjen je senćanima, onima koji imaju nešto za prodaju i onima koje žele nešto kupiti, fizičkim i pravnim licima.
Ovim sajtom želimoda naš rad još jednostavnije i u još širem opsegu (krugu) bude dostupan.
Senćanski Superinfo je dvonedeljnik i distibutira se tokom svakog drugog vikenda (petak, subota, nedelja). Posle svake podele vršimo kontrolu rada distributera. Naš cilj je da naši sugrađani budu obavešteni o svemu što ih zanima, da budu zadovoljni sa BESPLATNOM dotavom u svako poštansko sanduče.

SUPERINFO sadrži plaćene reklame i oglase svih privrednih subjekata u Senti i okolini. Sve to radi lakšeg i bržeg dolaženja do informacija veoma značajnih za rad i orijentaciju u poslovnom svetu, ali i u svakodnevnom životu.

Ukoliko želite da Vaša reklama, prezentacija novog proizvoda kao i nove robne marke, povoljnosti pri plaćanju, uslovi kredita, mogućnost plaćanja na rate, turistički aranžmani i sve ostale olakšice i interesantne mogućnosti, informacije za naše građane dospeju do Vaših komitenata, nudimo Vam mogućnost oglašavanja u “SUPERINFO”-u i Vaš oglas će se naći na 8.000 senćanskih adresa i okolnih mesta (Gornji Breg, Tornjoš, Kevi, Bogaraš).
Cilj ovog besplatnog informativnog dvonedeljnika je da građani, preduzetnici, preduzeća i javne ustanove mogu dostaviti svoje reklame, informacije.

Naš moto je: Nijedna reklama nije skupa, najskuplje je kada ne znaju za vas! Reklama je sastavni deo poslovnog uspeha.